Biblioteca Complutense

Personal

Directora 

Alicia Sánchez Hontana
Correo-e: alicia@buc.ucm.es
Teléfono: 91 394 5038
 

Subdirector

Fernando Sánchez Hontana
Correo-e: fernando@buc.ucm.es
Teléfono: 91 394 4623
 

Jefe de Procesos e Información (Mañana)

María Dolores Mas Amorós
Correo-e: dmas@ucm.es
Teléfono: 91 394 4623
 

Jefe de Procesos e Información (Tarde)

Gema Conde Pérez
Correo-e: gcondepe@ucm.es
Teléfono: 91 394 5048.
 

Jefe de Sala y Prestámo (Mañana)

Pedro Sánchez Ramos
Correo-e: psanchez@ucm.es
Tel.: 91 394 5048  
 

Jefe de Sala y Prestámo (Tarde)

Vacante

Área auxiliar:  

 

Mañana:

Maria Ángeles Benito Gómez
Tel.: 91 394 5041 
Correo-e: mabenito@buc.ucm.es

Felipe Benito Gómez
Teléfono: 91 394 4663 
Correo-e: fbenitog@buc.ucm.es

Gloria Gordo López
Teléfono: 91 394 5048
Correo-e: ggordolo@buc.ucm.es

 

Tarde:

Antonio Ramirez Arce
Teléfono: 91 394 5048
Correo-e: anramire@ucm.es

 

Mercedes Sierra Plasencia
Teléfono: 91 394 4623
Correo-e: msierrap@buc.ucm.es

 

Mercedes Fisteus Peláez
Teléfono: 91 394 5048
Correo-e: mfisteus@ucm.es