Biblioteca Complutense

Vitrina 11

Ambroise Paré

Opera

Parisiis : apud Iacobum Du-Puys, 1582

BH FLL 21196, BH MED 1581


Rafael Abad Sanz: Extracci+¦n del corcho

Aranxa Parrilla: Recogida del corcho